X
Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri

Şehir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerleşim bölgelerinde evsel kullanım sonucu oluşan atıksuların geri kazanımı ve bertarafı amacıyla projelendirilen Atıksu Arıtma Sistemlerimiz ile müşterilerimize etkili çözümler sunmaktayız.

Biyolojik Paket ve Betonarme arıtma üniteleri, evsel atık suların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan “ardışık kesikli reaktör” prensibiyle çalışmaktadır.Kaba ızgaradan geçerek dengeleme havuzunda toplanan atık sular, dalgıç atık su pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerden ayrıştırılmaktadır.Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir.Ardışık kesikli reaktörde atık suların içerdiği organik kirlilikler ve aerobik bakteriler yardımıyla CO2 ve suya dönüştürülmektedir.Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır. 

 

Atık Su Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.
Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. 

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.
Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.