Su Yumuşatma Cihazı

Water Softening Equipment

Water Softening Equipment

Water softening systems ya da softening water softening system expressed water softener types, cleaning water and allows the cleaning elements imparting hardness to water. Water softener especially Water treatment; Alanya, Mahmutlar, Gazipasa, Oba, Tosmur, Kestel, Avsallar, Konakli, Cikcilli, Demirtas, Kargacık, Anamur, Manavgat, Side, Serik These are the most studied of such devices. Water softener model leads to a hardness of dissolved Ca and Mg ions present in water. Ion exchange due to the removal of hardness ions in the water adding process is referred to as aliasing.

Go to the normal page

Look to the Water Purifier - Free You can try!

Al Information: +90544747 17 47

Sert su tüketimi genel olarak enerji sarfiyatını, temizlik maddesi kullanma zorunluluğunu arttıran bir unsurdur. Bunun dışında kimyasal tüketiminin de artmasına sebep olan sert sular; tesisatlarda, ısıtıcı cihazlarda, çamaşır, bulaşık, ütü gibi makinalarda, boya ve apre tesislerinde telafisi mümkün olmayan arızalara yol açmaktadır. Water softener systems, is the unit obtained from the resin tank. Regeneration treatment time, or the effluent water flow can be designed to be used as regards control of stiffness. Apart from that unit which is made in a single tank, when the softening capacity is exhausted, regeneration unit when water is not softened water sent to the system now. Therefore, also called raw water. the two tanks for continuous manner to obtain soft water water softening systems are used. automatic softening systems with a single column, excessive water consumption in non-residential, offices, hotels are quite convenient for the system or cleaning companies. Hard water is not directly detrimental to overall health. However, it leads to serious problems in the Work-domestic and industrial. Heat loss arises in particular with the emergence of limescale in the boiler used in the industry. Another important issue of all types of processes in which the water is chalky, which cause serious problems.

Overall the otomatilk water softener dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki sertlik oluşmasına yol açan iyonları yakalayan, yeterli değişim kapasitesi olan katyonik reçine olarak tanımlanır. İkinci bölümü ise bu katyonik reçinenin dolabileceği yeterli su basıncına dayanıklı olan mineral tankı olarak karşımıza çıkar. Üçüncü bölümde ise rejenerasyon uygulamasını sağlayan tuzlu suyun stoklanmasına destek olan tuz tankıdır. Dördüncü ve son bölümü ise ters yıkama uygulamasını gerçekleştiren tuzlu su ve reçineyi yıkayıp duruayan otomatik yumuşatma valfi olarak karşımıza çıkar.

Water softening systems dailey exploited when designing how the water flow rate and water at this stage must be found to be chalky. In this way, automatic time-controlled entities that water softening the most suitable system can be taken out. water softening the inlet and outlet sections of the device's filter vessels. Thus sediment filters can be placed into this container. It automatically maintains valve. The vessel filter placed at the outlet section of the system to prevent resin escape. if strain softening system If designed correctly, it is possible to obtain soft water quality and desirable. Apart from the life of the water softening resins used will be longer with a correct design.

Water softeners; i.e., the main cause of the calcium present in the water and calcification calcium and magnesium that are used due to the removal of magnesium ions from water. Resulting in the mineral tank is available resins that perform this embodiment. These resins, which work with quite simple ion exchange detects that raw water calcium and magnesium ions. In place of these ions are sodium ions present in the resin structure leaves. In this way, water softening systems To allow attachment of the minerals which cause water hardness. In this way also helps to get soft water. Eliminating the water hardness and machinery and equipment, the article retains the bad influences of lime.

Water Softening Systems Principles with which it works?

the healthiest and easiest way to water softening; It is to use a resin having ion exchange properties. The water is filtered in the resin. In this way also provides clearance which cause calcium and magnesium hardness. In this way, soft water emerges.

How is Reclaimed Water Softening Equipment Longer?

Su yumuşatma cihazı içinde reçine tanecikleri bulundurur. Bu tanecikler doyma noktasına ulaşır ve daha sonra suya sertlik veren iyonları tutamaz duruma gelir. İşte bu noktada rejenere edilmeleri oldukça önem teşkil eder. Rejenerasyon uygulaması, su yumuşatma cihazının otomasyon valfi ile otomatik bir şekilde uygulanmaktadır. Reçinelerin doymasının ardından otomasyon valfi devreye girmektedir. İçerisinde mevcut olan tablet tuz, tuzlu suyu water softener It transmits it to the tank. After the resin in the water softener is regenerated. Then rinsed with clean water. After this process, salts and hardness minerals are thrown over the tank. thus prepared to hold back water softener hardness ions. Water softening system generally it consists of four main classes. These:

  • The resin tank,
  • Rosin,
  • Automatic valve,
  • Brine tank

Water Softening Systems and Regeneration What is it?

Rejenerasyon, yenileme anlamına gelen bir kelimedir. Özellikle su arıtma sektöründe kullanılan bu sistemin açıklaması; üzerinden sert su geçtikçe iyon değiştirme potansiyelini kaybeden reçinenin tuzlu su ile yıkanmasıyla yenilenmesine rejenerasyon adı verilmektedir. Reçine ilk olarak sodyum (Na) iyonları ile yüklü bir yapıya sahip olduğu için ve üzerinden sert su geçtikçe bünyesindeki Sodyum (Na) iyonlarını suya bırakmaktadır. Ardından bunun yerine sudaki sertliğe yol açan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını alır. Reçinenin kaybettiği Na iyonları yenileme sırasında ise tuzdan karşılanır.

What Does It Mean resin used for water softening?

Reçine, suni şekilde üretilmiş olan ve bünyesinde çapraz şekilde bağlı olan çeşitli polimerler barındırmaktadır. Anyonik ya da katyonik özellikleri olan bu malzeme esasında kimyasaldır. Su ile temasa geçtiğinde bünyesinde mevcut olan temel iyonu suda bulunan benzer yüklü iyonların değişmesini sağlayabilir. Sertlik durumunun ortadan kaldırılması için kullanılan katyonik tip iyon değiştirici reçineler Sodyum (Na) bazlı reçineler olmaktadır. Bunun dışında suda mevcut olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyumu (Mg) muhafaza eder. Bu sayede kendi bünyelerindeki Sodyum (Na) iyonlarını suya verirler. Dolayısıyla da yumuşatılan sularda Ca ve Mg iyonları mevcut değildir ancak Sodyum iyonu konsantrasyonu yüksek haldedir. Ne var ki yüksek Sodyum konsantrasyonu suyun kullanılabilirliğini olumsuz şekilde etkilememektedir.